Hem>2017>september
30 september, 2017

Installation av logisk beräkning av spänningsmätning på Blå linjen

2017-10-03T14:35:54+02:0030 september 2017|Nyheter|

Elektrosignal Infra har uppdraget att separera och koppla bort den relästyrda mätningen av spänning på strömskenorna på tunnelbanans blå och röda linjer. Den gamla tekniken ersätts av hårdvara för logisk beräkning. - Efter många år av förberedelser för fjärrstyrning av tågtrafiken från Eldriftscentralen väljer nu SL att installera hårdvara för logisk beräkning istället för mätning [...]

21 september, 2017

Nya säkra dörrmiljöer i tunnelbanan

2017-10-03T14:33:48+02:0021 september 2017|Nyheter|

Installationsarbetena av passagesystem för tusen dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd pågår med gott resultat. Det är installation under pågående drift, vilket kräver särskild kompetens och bra kommunikation med driftledningscentraler och stationsvärdar. Nya passagesystemet integreras i befintligt styrsystem med kodade signaler och snabb kommunikation. Arbetena omfattar ett års produktion av ca 1000 dörrmiljöer, med ca tio elektriker [...]

17 september, 2017

Saltsjöbanan i drift på utsatt tid

2017-10-03T14:34:57+02:0017 september 2017|Nyheter|

För tredje året i rad bidrar Elektrosignal Infra till att Saltsjöbanan tas i drift på utsatt tid efter sommarens tolv veckor långa avstängning. Arbeten som utförts är bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av stationer, nytt signalsystem och nya kontaktledningar. Syftet med upprustningarna är att kunna köra 12-minuterstrafik till alla stationer. - Per Laberg från Elektrosignal [...]