Elektrosignal Infra har tillsammans med Trafikförvaltning Projekt Bytespunkt Slussen genomfört ännu en lyckad ibruktagning på sträckan Mariatorget – T centralen.

Bytespunkt Slussen är idag länets näst största knutpunkt för kollektivtrafik och Sveriges största bussterminal. Projekt Slussen är ett samhällsbyggnadsprojekt som genomförs av Stockholms stad. Projektet medför en förändring av Slussen som plats och bytespunkt för kollektivtrafikresenärerna.

Bildcred: Stockholms stad

Uppdragets omfattning:

  • Elektrosignal Infra har uppdraget att bygga ett nytt driftrum för signalsystem på sträckan mellan Mariatorget och Gamla stan.
  • Under 2019 så har vi byggt om signalsystemet för det södra relärummet med en lyckad inkoppling under våren 2019, för att göra plats för den nya bussdepån i Katarina berget.
  • I januari 2020 så har vi även flyttat och byggt nytt signalsystem för det norra rummet innehållande över 600 reläer.
  • Det har bytts kommunikationskablage fjärrkablar samt kablar till yttre objekt.

Signalsystemet mellan Slussen och Gamla stan består av gammal reläteknik samt ett gränssnitt mot ett modernare system ifrån Siemens vilket gör att en ombyggnation blir väldigt komplex.

I detta uppdrag har vi fått visa vår breda kompetens med allt ifrån konstruktion, granskning besiktningar, ibruktagning samt installation.

”Jag vill tacka ES Infra för en bra insats på Ibruktagningsnatten 19-20 januari. Med en pressad Ibruktagningstidplan och lite strul under natten, så löste ni problemen och lyckades genomföra ibruktagningen på kontrollerat sätt. Ni har ett härligt team som kör in i det sista och alltid ger det lilla extra.

När informationen skickades ut på måndagsmorgonen till Trafikförvaltningen att vi lyckats genomföra en högriskinkoppling med minimal påverkan på trafiken och att anläggningen nu är i drift. Vi har fått många tillrop och gratulationer under gårdagen via mail och telefon och detta är mycket tack vare er.

Tack ännu en gång för en bra insats. Meddela gärna dina kollegor detta också.”

Mikael, Johan, Misa & Cathrine, Investeringsprojekt Portfölj Buss, Pendeltåg och Bytespunkter

– Jag är oerhört stolt och glad över vår kompetenta personal och deras engagemang som dagligen säkerställer att spårtrafiken flyter med minimala störningar säger Fredrik Häggström VD.

Externa länkar

För mer information om ombyggnaden av Slussen.

Om Elektrosignal Infra

Elektrosignal Infra är ett företag som har spetskompetens inom El, Signal och Tele för tunnelbana, järnväg och infrastruktur. Vi utför konstruktion, projektering, rådgivning, projektledning, ibruktagningsbesiktning, installation, drift och underhåll.

Företaget har 50 medarbetare med lång erfarenhet från komplexa projekt inom Trafikverket och SLL exempelvis Stockholms centralstation samt tunnelbanan och Roslagsbanan mfl.

Elektrosignal Infra omsatte ca 70 MSEK under 2019 och ser en stark marknad de närmsta åren.