Elektrosignal Infra levererar EST (El-, signalsäkerhets- och teleinstallationer) i samband med anpassningen av spårområdet och perrongerna vid Stockholms Östra Station.

Projektet påbörjades våren 2015, och tack vare Elektrosignal Infras kompetens, erfarenhet och flexibilitet kan driftsättning ske enligt plan 9/11.
– Mest intressant med projektet har varit signalsystemet, menar Jesper Sundström, projektledare Elektrosignal Infra. Jag är stolt över vårt arbetslag, som med god samarbetsvilja har varit lösningsorienterade och duktiga på att reda ut problem under tidspress.
Åtgärderna leder till ökad kapacitet och framkomlighet, samt minskad störningskänslighet så att fler tåg ska kunna köra in och ut samtidigt. Även en uppgradering av signalsystemet mellan Stockholms östra och Stocksund genomförs.
Ombyggnaden innebär att förlängning av spår och installation av fler växlar. Här blir det en ny mittplattform med nytt tak.