Sedan årsskiftet har Elektrosignal förberett företaget för Elsäkerhetsverkets nya regler för elarbete, vilka träder i kraft 1 juli 2017.

-Ledningssystemet skapar ett gemensamt arbetssätt inom hela företaget, menar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. Det gör det enklare att uppnå en hög och jämn kvalitet. Vilket leder till att kunderna blir mer tillfredsställda med resultatet. Då ökar även möjligheterna till nya uppdrag.

EIO Q Ledningssystem är ett hjälpmedel för att bygga upp och utveckla ett system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet. Ledningssystemet har anpassats efter Elektrosignals verksamhet och tas i drift under Q2-2017.