I samband med att SL bygger ut tvärbanan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund bidrar Elektrosignal Infra med Jonas Lundblom som Design Coordinator för delprojekt signal.

I uppdraget ingår allt från planering för förarbeten gällande ingrepp i befintlig tvärbana, till genomgång av tidplaner och granskning av förprojektering. Allt för att underlätta för när leverantören för det nya signalsystemet blir kontrakterad, eftersom tidplanerna är korta. Den nya Kistagrenen ska enligt planerna ha två trafikstarter, dels 2021 till Ursvik, dels 2023 till Helenelund.

– Det mest intressanta med uppdraget är att få vara en del av ett arbetslag fullt med specialister som har unik kompetens inom sina områden berättar Jonas Lundblom, Design Coordinator från Elektrosignal Infra. Jag lär mig nya spännande saker varje dag.

Kistagrenen är 8 kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Tvärbana till Kista möjliggör smidigare resor från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.