Under sommaren och hösten har vi anställt flera nya kollegor som vi hälsar välkomna till Elektrosignal Infra.

I linje med vår strategi växer Elektrosignal Infra inom Tele med fokus på infrastruktur i Storstockholmsregionen.

Vi har förstärkt tele-sidan med tre nya tekniker som alla bidrar med gedigna kunskaper på området med många års erfarenhet av drift- och underhållsarbete i Stockholms kollektivtrafik.

Bild på Jerker Åström
Bild på Jonas Andersson
Bild på Fredrik Strandbrink

Jerker Åström, Jonas Andersson och Fredrik Strandbrink.

Vidare har vi fortsatt att utöka organisationen inom Projekt och El/Tele med såväl tekniker som administrativa resurser.

Bild på Viktor Lövholm
Bild på Eric Wirén

Viktor Lövholm och Eric Wirén våra nya elektriker.

Bild på Tony Mansour

Tony Mansour Projektingenjör och administration har mångårig erfarenhet av t.ex.. Trafikverket och stora projekt.

Bild på Thomas Sandgren

Thomas Sandgren har mångårig erfarenhet av att styra drift -och underhållsavtal och kommer fokusera på att förädla såväl våra interna som externa processer och rutiner.

Välkomna till Elektrosignal Infra!