Elektrosignal har kompetens inom järnvägsområdena el och signal och skapar därigenom hållbara lösningar inom infrastruktur.

Vi erbjuder rådgivning och stöd inom ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, specialister, utbildare, ibruktagare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer samt byggplatsuppföljare/byggledare. Våra medarbetare har även lång erfarenhet från validering av tunnelbanesystem, depåanläggningar, spårväg och lokalbana.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.