God Jul och tack för året som gått! Vi har framgångsrikt drivit Elektrosignal Infra AB sedan övertagandet i maj 2015. Några stolta leveranser är:

  • EST (El-, signalsäkerhets- och teleinstallationer) i samband med anpassningen av spårområdet och perrongerna vid Stockholms Östra Station
  • Kraftförsörjning i form av lågspänningsställverk, elcentraler, reservkraft och tillhörande kablage till Bergshamra tunnelbanestation.

Alla på företaget är laddade inför 2016, då vi planerar att genomföra många spännande aktiviteter som kommer utveckla oss som individer och även vårt erbjudande som företag. Vi förser er som alltid med installationsarbeten, drift och underhåll, samt felavhjälpning av elteknisk utrustning och signalutrustning inom infrastruktursektorn. Och till nästa år utökar vi erbjudandet med bland annat:

  • Installation av fiber- och kopparbaserade nät
  • Elteknik för basstationer för mobil telefoni
  • Konstruktion för elteknik, signal- och teleanläggningar
  • El-besiktning och tredjepartsgranskning
  • Elteknik för likriktarstationer

Välkommen att kontakta oss!

PS. Läs gärna vår företagspresentation genom att klicka här.