Elektrosignal Infra har uppdraget att separera och koppla bort den relästyrda mätningen av spänning på strömskenorna på tunnelbanans blå och röda linjer. Den gamla tekniken ersätts av hårdvara för logisk beräkning.

– Efter många år av förberedelser för fjärrstyrning av tågtrafiken från Eldriftscentralen väljer nu SL att installera hårdvara för logisk beräkning istället för mätning med reläer från 50-talet, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. Den nya hårdvaran har en kapacitet som överstiger alla relärum i hela tunnelbanan.

När ett tåg ska fram på en bana finns det ett bakomliggande styrsystem, (SNOK), som ser till att det är möjligt utan fara. SNOK, (SL-nätets order och kontrollsystem), är ett system som är kritiskt för trafikdriften eftersom det styr elen i spårtrafiken, kamerainformation för säkerhet och övervakning, nätverk för fordonsinformation, trafikledning, trafik- och biljettinformation m.m

Elektrosignal Infra har avslutat den blå tunnelbanelinjen och börjar nu med arbetet på den röda linjen, vilket beräknas slutföras om en månad.