Installationsarbetena av passagesystem för tusen dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd pågår med gott resultat.
Det är installation under pågående drift, vilket kräver särskild kompetens och bra kommunikation med driftledningscentraler och stationsvärdar. Nya passagesystemet integreras i befintligt styrsystem med kodade signaler och snabb kommunikation.

Arbetena omfattar ett års produktion av ca 1000 dörrmiljöer, med ca tio elektriker och genomförs i samverkan med Tidomat.

– Vi är stolta att genomföra samverkansprojektet med de nya passagesystemen som bidrar till en säkrare arbetsmiljö för både personal och resenärer i tunnelbanan, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra.