Under maj 2015 startas Elektrosignal Infra AB, ett företag som inom infrastruktursektorn erbjuder elinstallationer, signal- och kommunikationslösningar, samt drift, underhåll och felavhjälpning. Företaget startas genom en inkråmsaffär av Goodtechs avdelning för infrainstallationer i Stockholm.

– Goodtech har sedan en tid sökt en lösning att driva infrainstallationsverksamheten i Stockholm vidare och detta är ett bra tillfälle att göra inkråmsaffären, berättar Urban Aspelin. Det nya bolaget tar över personal, lokaler, verktyg och projekt och får därmed en bra start för framtida verksamhet. Mitt främsta bidrag till företaget är se nya perspektiv på verksamheten för att utveckla affärsområden. Jag tycker om kreativa människor som tänker långsiktigt och har god etik och affärsmoral. För mig är det viktigt med en trevlig arbetsplats med goda relationer.

Elektrosignal Infra ABs signaltekniker arbetar exempelvis med elinstallationer, underhåll, felavhjälpning och montage av signalutrustning. Arbetet omfattar allt från industrispår med enkel standard, moderna snabbspår till tunnelbanespår, spårväg och järnväg.

– Genom inkråmsaffären får medarbetarna trygghet eftersom arbetet drivs vidare på samma sätt som tidigare, menar Håkan Karlsson. Jag har stort förtroende för medarbetarna, som även är mina före detta kollegor från min tid på Goodtech. De är välutbildade och har lång erfarenhet, vilket ger en bra plattform och stor potential.

Elektrosignal Infras vision är att ligga i framkant gällande teknik som skapar mervärden för kunden. Företaget ska leverera i tid med rätt kvalitet och kunskap till rätt kostnad. Elektrosignal Infra ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bedriva verksamheten med stort inflytande från alla anställda.