Elektrosignal Infra levererar kraftförsörjning i form av lågspänningsställverk, elcentraler, reservkraft och tillhörande kablage till Bergshamra tunnelbanestation.

Projektet påbörjades i mars 2015, och tack vare Elektrosignal Infras långa erfarenhet av liknande uppdrag skedde slutbesiktning av anläggningen enligt plan 26/11.
– En av utmaningarna med projektet har varit att allt arbete skett under drift, menar Per Jiverud, projektledare Elektrosignal Infra. Detta medförde exempelvis att leveranser av ställverk och reservkraftaggregat med tillhörande avgasrör och ljuddämpare utfördes nattetid med spårgående transporter.
Det är invecklat att byta ställverk och bygga om elcentraler under drift, eftersom det krävs provisoriska kopplingar under tiden. Dessutom har Elektrosignal Infra bytt till nya kraftuttag i tunnlarna, vilket kräver logistik och särskild kunskap om regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas vid spårarbeten.
– Att arbeta på spår medan tunnelbanan är i drift kräver extra uppmärksamhet, fortsätter Jiverud. Jag är stolt över arbetslaget som har lång erfarenhet av liknande uppdrag och därför är väl bekanta med säkerhetsreglerna.