Optofiber och basstationer.

Från årsskiftet erbjuder Elektrosignal Infra optofiber. Vi installerar fiber- och kopparbaserade nät, exempelvis genom så kallad FTTH (fiber-to-the-home) där vi förser människor på landsbygden med den senaste tekniken för tele- och datakommunikation.
– Vi tjuvstartade med optofiberinstallationer under december, berättar Per Åström, ansvarig för optofibersatsningen inom Elektrosignal Infra. På uppdrag av Empower installerade, skarvade och terminerade vi optisk fiber i ett villakvarter i Vårby.
Nytt erbjudande är även elteknik för uppförande av basstationer för mobiltelefonnät. Basstationen består av sändare, mottagare och antenn och Elektrosignal Infra levererar all elteknik för basstationerna.