Nourollah Yusefi

Mitt namn är Nourollah Yusefi, jag är 36 år gammal och är bosatt norr om Stockholm. Jag tog min examen av Stockholm Tekniska Institut som Järnvägsprojektör våren 2022. Jag har utfört min första LIA-projekt hos ES-Infra och WSP inom signalteknik med projektet MASMO 1 och 2 och kontaktledning.
Mitt andra LIA-period skedde hos Elektrosignal Infra AB under tolv veckors period inom projektering av hela etappuppbyggnaden av Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen för Kistagren, skapat typritningar för taggplacering för tvärbanan.
LIA-an medförde utveckling av mina kunskaper och färdigheter i stor sträckning inom signal, placering av RFDI-taggar på tvärbanan (Kistagren).
Jag har även studerat som byggnadsingenjör med inriktning väg och vatten på tekniska högskolan i Jönköping och arbetat i 9 år som ungdoms coach på ett HVB-hem.
Jag har haft ett stort intresse för järnvägen och det ledde till att jag började studera utbildningen och har nu fått möjligheten att börja med nya utmaningar hos ES-Infra AB vilket är jag väldig glad för.
På fritiden brukar jag delta i olika aktiviteter för att utmana mig själv och är fotbollsintresserad.

Vi välkomnar dig hit till ES Infra.