Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärks Roslagsbanans kapacitet. Det byggs fler dubbelspår och sker förbättringar i tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd.

Elektrosignal Infra hjälper SLL att rusta Roslagsbanan för en ökad turtäthet och säkerhet. Sex signaltekniker och elmontörer har under sommaren hjälpt till med installation av en ny signalanläggning och uppgradering av signalsystemet.

-Tack vare erfarenhet och gedigen kompetens efterfrågas signaltekniker och elmontörer från oss, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. Våra medarbetare har bidragit till förbättringar av signalsystem och signalanläggningar sedan 2005. Vi känner därför väl till hur arbetena längs banan bör genomföras på ett säkert och effektivt sätt.