För tredje året i rad bidrar Elektrosignal Infra till att Saltsjöbanan tas i drift på utsatt tid efter sommarens tolv veckor långa avstängning.

Arbeten som utförts är bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av stationer, nytt signalsystem och nya kontaktledningar. Syftet med upprustningarna är att kunna köra 12-minuterstrafik till alla stationer.

– Per Laberg från Elektrosignal Infra AB har varit Byggledare på signal och säkerställt byggnation i tid för det nya signalsystemet, berättar Urban Aspelin, VD, Elektrosignal Infra.