Impedanslådor finns i varierande omfattning på alla likströmselektrifierade banor med spårledningar, exempelvis Stockholms tunnelbana. Impedanslådorna leder banströmmen förbi en dubbel isolerskarv. Många Impedanslådor som är i drift tillverkades för mer än 50 år sedan och är i behov av revision och service.

Felaktiga impedanslådor kan ge stora störningar i tågtrafiken. Felsökningen är relativt svår och ett exempel på följdfel kan vara att växlar i spår inte går att lägga om, vilket medför stora driftstörningar i tunnelbanetrafiken.

– Det finns stor förbättringspotential när det gäller revision av impedanslådor, berättar Per Laberg, signalspecialist Elektrosignal Infra. Vi har specialister som renoverar och justerar impedanslådor enligt de krav som ställs enligt specifikationen, i vår verkstad i Farsta.