Elektrosignal Infra har fortsatt förtroende gällande installationsarbeten av passagesystem för dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd för lokalbanor och tågdepåer. Ordervärdet uppgår till ca 26 Miljoner kronor.

– Vi är stolta att bidra till en säkrare miljö för både personal och resenärer i tunnelbanan, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra.

I samverkan med Tidomat sker installation under pågående drift, vilket kräver särskild kompetens och god kommunikation med driftledningscentraler och stationsvärdar. Det nya passagesystemet integreras i befintligt styrsystem med kodade signaler och snabb kommunikation.