Elektrosignal Infra har fått förnyat förtroende inom Drift och Underhåll av Röda linjens Signalsystem fram till 2022 med option till 2024.

Det nya avtalet som signerades i november innefattar Drift och Underhåll av Röda linjens signalsystem med tillhörande avropstjänster och verksamhetsstöd.

– Jag är stolt och glad säger Fredrik Häggström VD, att våra kompetenta medarbetare får SL’s förtroende och visar på vår stora kompetens och förståelse av signalsystem i SL’s anläggningar.

Om Elektrosignal Infra

Elektrosignal Infra är ett företag som har spetskompetens inom El, Signal och Tele för tunnelbana, järnväg och infrastruktur vi utför konstruktion, projektering, rådgivning, projektledning, ibruktagningsbesiktning, installation, drift och underhåll.

Företaget har 50 medarbetare med lång erfarenhet från komplexa projekt inom Trafikverket och SLL exempelvis Stockholms centralstation samt tunnelbanan och Roslagsbanan mfl.

Elektrosignal Infra omsatte ca 55 MSEK under 2018 och ser en stark marknad de närmsta åren.