ISO-certifikat

Elektrosignal Infra är certifierade enligt ISO.

Sedan 2019 är Elektrosignal Infra certifierade mot ISOs standard för Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001. Ledningssystemet omfattar rådgivning, utbildning, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom el, kontaktledning, signal och tele.

För våra kunder, leverantörer och samarbetspartners är certifieringen ett kvitto på att vi jobbar för att ständigt bli bättre inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ladda ner

Våra ISO-certifikat finns att ladda ner här:

Elektrosignal ISO 9001.pdf

Elektrosignal ISO 14001.pdf

Elektrosignal ISO 45001.pdf