Strategisk plattform

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda företag, statliga verk, landsting, kommuner och myndigheter rådgivning, konstruktion, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom el, signal, tele, kanalisation och mark.

Vision

Elektrosignal Infra ska ligga i framkant gällande teknik som skapar mervärden för kunden. Vi ska leverera i tid med rätt kvalitet och kunskap till rätt kostnad. Vi ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bedriva verksamheten med stort inflytande från alla anställda.

Det sätt vi arbetar på

Vår framgång beror av våra medarbetare och hur vi arbetar. Genom att vi beter oss på samma sätt mot kunder och medarbetare inriktar vi oss mot uppsatta mål. Nyckelorden som omvärlden skall förknippa med oss är:

  • Välinformerad – vi kommunicerar öppet och rakt så att medarbetare och kunder är insatta i projektets framdrift
  • Delaktig – vi involverar medarbetare och kunder i projektet för att få bästa resultat
  • Förtroende – vi bygger samarbetet med kunden på tillit för att möta förväntningarna
  • Hållbarhet – Vi strävar efter att minimera den miljöpåverkan vi åstadkommer för ett i längden hållbart arbetssätt