Referenser

Vi erbjuder kvalificerade järnvägstjänster inom infrastrukturens samtliga teknikområden där vi arbetar med allt från nybyggnation till drift och underhåll.

Entreprenadformerna varierar och kan till exempel vara utförandeentreprenader eller totalentreprenader med funktionsåtagande. I vårt erbjudande ingår även beredskapskedjor som med kort varsel kan åtgärda akuta fel inom samtliga teknikområden ban, signal, el och tele, samt på plattformar och växlar.

Ladda gärna ned vår företagspresentation i pdf nedan.