Projekt/entreprenad

Ett av Elektrosignal Infras huvuderbjudanden är projektverksamheten. Våra medarbetare har genom åren har vi levererat till flera av de större aktörerna inom infrastruktur i Sverige.

Erbjudandet omfattar totalentreprenader och utförarentreprenader. Totalentreprenaderna omfattar oftast samtliga teknikområden, det vill säga ban, el, signal och tele. Utförarentreprenaderna kan bland annat bestå av nybyggnation, ombyggnad eller renovering av spår, växlar, elkraft, kontaktledning och signalsystem. Andra arbeten kan vara växelrevisioner, besiktningar.

Nedan presenterar vi några exempel på leveranser vi har gjort:

Storstockholms Lokaltrafik (SL):

  • Leverans av EST, samt styr- och övervakningssystem för teknikbyggnader vid ombyggnationen av Östra Station, Roslagsbanan.
  • Upprustning av två äldre plattformar och bangård, samt byggnation av en ny plattform

Trafikverket:

  • Leverans av 46 teknikhus till Citybanan, ex Årsta-Älvsjö station, Södra station.

Stockholms Hamnar:

  • BEST-entreprenad för industrispår inklusive växelvärme, signalanläggning, allmänna kraft och belysningsinstallationer, kraftmontage.
  • Leverans av teknikhus och incheckningskurar.