Service, drift och underhåll

Elektrosignal Infras medarbetare har mångårig erfarenhet av service och underhåll från underhållskontrakt med bland andra SL och Trafikverket.

Vi utför funktionsåtaganden där det förebyggande underhållet syftar till att säkerställa en järnvägsanläggning med hög tillgänglighet. Våra medarbetare finns på plats dagligen hos flertalet kunder, exempelvis:

Storstockholms Lokaltrafik (SL):

  • Drift och underhåll av signalsystemet till tunnelbanans röda linje.