Vårt erbjudande

Oavsett om det handlar om kraftmontage eller allmänna kraft- och belysningsinstallationer signal- och teleinstallationer inom järnvägssektorn, eller BEST-uppdrag är Elektrosignal Infras verksamhet ständigt i framkant gällande teknik.

Vi erbjuder projekt och entreprenader; service, drift och underhåll, samt felavhjälpning inom samtliga teknikområden, dvs  elinstallationer, signal, tele till järnvägsanläggningar.

  • Utförarentreprenader bestående av nybyggnation, ombyggnad eller renovering av spår, växlar, elkraft, kontaktledning och signalsystem. Andra arbeten kan vara växelrevisioner, besiktningar.
  • Funktionsåtaganden med förebyggande underhåll för att säkerställa en järnvägsanläggning med hög tillgänglighet.
  • Beredskapskedjor som med kort varsel kan åtgärda akuta fel inom samtliga teknikområden ban, signal, el och tele, samt på plattformar och växlar.