Elinstallationer

Elkraft ligger i vårt DNA

Vi hanterar allt från högspänningsställverk till växelvärme. Kombinationen av våra utpräglade järnvägsspecialister tillsammans med företagets engagerade montörsstyrka innebär att vi har stor kapacitet att mobilisera inom området då det behövs.

Elektrosignal Infra utför med stort engagemang och ett brett kunnande allt från snabba enkla serviceuppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet. Allt från förstudie och utredning till produktion och slutligen förvaltning hanteras.

Medarbetarna utför elinstallationer, kraftmontage och allmänt kraft- och belysningsmontage och har specialistkompetens från 22kV med nätstationer ner till 400V.

Våra medarbetare har varit med och utvecklat ett system för växelvärme.

För mer information