Konsult- och byggledning

Vi har kompetens inom järnvägsområdena el, signal, tele, mark och kanalisation och skapar därigenom hållbara lösningar inom infrastruktur.

Elektrosignal Infra erbjuder rådgivning och stöd inom ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, specialister, utbildare, ibruktagare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer samt byggplatsuppföljare/byggledare. Våra medarbetare har även lång erfarenhet från validering av tunnelbanesystem, depåanläggningar, spårväg och lokalbana.

Våra signalingenjörer har lång erfarenhet av olika signalsystem. Vår expertkunskap gör det möjligt för oss att leverera helhetslösningar där vi utreder, projekterar, bygg- och projektleder, besiktigar och granskar signalanläggningar.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

För mer information