Kontrakt FUT Entreprenaden gäller 2674, sträckan Blå linje till Nacka och Söderort.

Kontrakt med Förvaltning för utbyggd tunnelbana är påskrivet!
Entreprenaden gäller 2674, sträckan Blå linje till Nacka och Söderort.
Tisdag den 31 oktober skrevs kontrakt med Förvaltning för utbyggd tunnelbana för entreprenaden 2674, sträckan Nacka Söderort.
Kontraktet avser montage av kanalisation och kabelförläggning för samtliga tunnlar. Det vill säga arbetstunnlar, servicetunnlar, tvärtunnlar och spårtunnlar längs med hela tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort
På bilden: Peter Malmsten upphandlare, Nicklas Hellkvist Projektchef, Fredrik Häggström VD, Niklas Bergman förvaltningschef, Ann-Christin Zander Holwaster projektledare, Martin Hellgren avdelningschef Söder.

LinkedIn