Järnväg

Med många olika entreprenörer som samarbetar gäller det att ha tydliga riktlinjer. Elektrosignal Infra har starkt fokus på säkerhet i alla sina projekt. Vi har goda relationer i branschen och levererar teknikhus inklusive ställverk, UPS, fördelningar med mera.

Citybanan

Citybanan är en 6 km lång järnvägstunnel under Stockholm som byggs av Trafikverket. Trafikkapaciteten genom Stockholm fördubblas när pendeltågstrafiken flyttas över till Citybanan, vilket även innebär att stor kapacitet frigörs för fjärrtågtrafiken.

Våra Entreprenader

I vårt åtagande ingår såväl utförandeentreprenader som åtaganden med konstruktionsansvar och tillverkning i vår samarbetspartner Goodtech´s verkstäder. De delar som ansluter direkt till befintlig järnväg genomförs i en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägsavsnitt vilket ställer mycket höga krav på bland annat planering och säkerhet.

Det sammanlagda ordervärdet är ca 220 MSEK och inrymmer såväl avslutade som mer nystartade entreprenader.

Fakta om leveransen

Spår, elkraft, kontaktledning, mark, kanalisation, signal, tele, fjärrstyrning och andra installationer. 200 km kabelförläggning samt omfattande kabelrivning. 37 st. teknikhus för el, signal och tele. 12 st. 22kV nätstationer. Ombyggnad av 19 signalkiosker och signalrum 3 km kanalisation.