Vår verksamhet

Elinstallationer

Elkraft ligger i vårt DNA. Vi hanterar allt från projektering till montage av högspänningsställverk till växelvärme.

Signal

För signalanläggningar hanterar vi hela kedjan, från projektering till montage och driftsättning på anläggningsplatsen.

Tele

Vårt telekunnande sträcker sig utöver de kommunikations- och övervakningssystem som normalt ingår i en järnvägsentreprenad.

Konsult- och byggledning

Vi erbjuder rådgivning och stöd inom ett brett spektrum av resurser inom järnvägsområdena el, signal, tele, mark och kanalisation.

BEST (bana, el, signal, tele)

Vi har lång erfarenhet från och kompetens inom kvalitet, miljö och projektledning, vilket gör att vi även gärna jobbar med multidisciplinära BEST-projekt.

Nyheter

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag, statliga verk, landsting, kommuner och myndigheter rådgivning, konstruktion, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom bana, el, signal, tele, kanalisation, mark och ledningsförläggning. Företaget omsätter ca 200 MSEK per år och har mer än 120 erfarna medarbetare med hög kompetens inom el, signal, tele och kanalisation för järnväg och infrastruktur. Vi är certifierade enligt ISO-standard inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001.

Lediga jobb