Integritetspolicy – Elektrosignal Infra Sthlm AB

Inledning

När du blir kund hos oss, inleder ett samarbete eller använder någon av våra tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy.

Elektrosignal Infra Sthlm AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med principerna i integritetspolicyn. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer därför alla tillämpliga lagar och regler som finns, för att skydda din integritet.

Denna integritetspolicy täcker all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Om det ändå skulle uppstå frågor är du välkommen att höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du registrerat dig som kund hos oss, om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev, eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.

De typer av personuppgifter som vi samlar in, beroende av sammanhanget, kan omfatta:

 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
 • Leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
 • IP-adress och cookiedata, vilken ger oss uppgifter om ditt besök i våra digitala kanaler, sök- och köphistorik.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Via vår hemsida www.esinfra.se
 • När du registrerar dig som kund hos oss.
 • När du fyller i ett kontaktformulär.
 • Genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson.
 • När du skickar in en ansökan om en utlyst tjänst hos oss.

Vad har vi personuppgifterna till?

Elektrosignal Infra Sthlm AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss för att identifiera dig som besökare/kund, samt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Administration av affärsrelation med kund och leverantör.
 • Bokföringsändamål för kund och leverantör.
 • Möjliggöra support av tjänst för kund.
 • Information om våra varor och tjänster.
 • För att köpa produkt och tjänst från leverantör.
 • Ta fram statistik över inköp av varor och tjänster, i syfte att förbättra vårt erbjudande till dig.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Du kan när som helst återkalla ett samtycke.

Kontaktformulär

Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär, till exempel för att registrera dig för att begära en offert eller få information om våra tjänster. Informationen som du då ger oss kan inkludera namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi samlar enbart in informationen för att:

 • förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar samt fullgöra de skyldigheter vi har enligt avtal eller möjliggöra för oss att ingå avtal med dig;
 • förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem du redan köpt eller har frågat om (vi har ett berättigat intresse av att använda din information för sådant ändamål, såvida du inte har bett oss att inte tillhandahålla dig sådan information);
 • förse dig eller tillåta utvald tredje part att förse dig med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig (med hänvisning till det samtycke du har lämnat);
 • anpassa din upplevelse på vår hemsida och se till att vår hemsida visas på det mest effektiva sättet för dig och på din dator.

Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför lämnas ingen heltäckande garanti mot tredjepartsåtkomst för överförda uppgifter.

Distribution av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial

Du finns med i vårt utskicksregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar.

Hanteringen av dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte baseras på det som i GDPR kallas för berättigat intresse. Det innebär att Elektrosignal Infra Sthlm AB bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse eller behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, samt att den eventuella kränkningen hanteringen medför i detta syfte inte överväger våra behov.

Om du inte längre vill få mail ifrån oss, samt vill bli raderad från vår databas så kan du enkelt göra detta genom att avanmäla dig från våra samtliga utskick, via länk i alla utskick som går ut.

Lagring av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

•        Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

•        Om du har kontakt med oss via exempelvis e-post, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

•        Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

•        I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

•        Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.

Överföring till tredjepart

Elektrosignal Infra Sthlm AB kan komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (till exempel tryckeri, mailutskickstjänst eller anmälningstjänst för event) samt för drift och backup av interna system. Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål kring dessa specifika ändamål.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. Elektrosignal Infra Sthlm AB överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats (www.esinfra.se) använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Du som besökare på vår hemsida ges möjlighet vid besöket att förhindra att cookies lagras på datorn.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad kund rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom Elektrosignal Infra Sthlm AB. Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

 • Ta del av den information som vi lagrar om dig.
 • Informationen om dig ändras eller uppdateras.
 • Informationen om dig raderas och tas bort.
 • Informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till kundcenter med hjälp av den kontaktinformation du finner längst ner på denna sida. Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du vill avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje utskick. Vill du helt avsäga dig information från oss, meddela oss på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Denna integritetspolicy finns att ladda ner här:

Integritetspolicy – Elektrosignal Infra.pdf

Kontaktuppgifter

info@esinfra.se