För leverantörer

Samtliga av våra leverantörsfakturor skannas för vidare elektronisk behandling.

Vänligen observera att nedanstående fakturaadress endast gäller leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, informationsblad, påminnelser etc. kommer inte företaget tillhanda på denna adress.

Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Vänligen skicka inte med fakturakopior och kopior på följesedlar.

Vi föredrar att fakturorna skickas med e-post i pdf-format till nedanstående adress.
invoice@esinfra.se

Krav E-post

  1. Fakturabilden måste finnas med som bilaga i inkommande e-post.
  2. Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att bilagorna har olika namn, har bilagorna samma namn kommer endast en av bilagorna att hanteras. Är fakturan flersidig måste dessa sammanfogas till en fil.
  3. Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas.
  4. E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor får ej överstiga 20 Mb.
  5. Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan precis som på fysiska fakturor som skickas med post.

Formatkrav

  1. Filändelsen måste vara ”.PDF”, övriga bilagor kastas.
  2. PDF-filer måste vara riktiga PDF-dokument av version 1.3 eller högre.
  3. PDF-filerna får inte vara lösenordskyddade eller låsta på annat sätt.
  4. Filnamnet får endast innehålla följande tecken: a-z, A-Z eller 0-9.

Återsändning
Återsändning sker till avsändaradressen.

Arkivering av e-postfakturor
De hanterade fakturorna lagras hos oss enligt gällande lagkrav.

Faktureringsadress
Elektrosignal Infra AB
Pepparvägen 81
123 56 Farsta