Bli leverantör

Elektrosignal Infra AB ställer höga krav på sig själv.
Det innebär också att vi ställer höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer (senare i texten kallat UE).

För att bli och förbli godkänd som leverantör/UE åt Elektrosignal Infra AB måste ni uppfylla våra och våra kunders krav och policys inom bl.a Hållbarhet, Miljö och Arbetsmiljö, Säkerhet och Systematiska arbetsmiljö och förbättringsarbeten.

För mer information och för intresseanmälan, skicka e-post till nedanstående adress.
inkop@esinfra.se

Samtliga av våra Leverantörer/UE kontrolleras kontinuerligt.