Vår policy

För oss är det viktigt att ta ansvar för vår miljö. Därför arbetar vi i enlighet med vårt ledningssystem för kvalitet och miljö. På det sättet får vi bra styrningsverktyg för att ta steg framåt i vårt kvalitet- och miljöarbete.

Vi vill verka för en trygg och säker arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas hos oss. Vi jobbar därför aktivt med vår arbetsmiljö. Alla våra policy beslutas av styrelsen.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos alt. för oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och