El & Tele

2012-2016 Ramavtal med SLL (Storstockholms Lokaltrafik)

Anbudssumma ca 30-40 miljoner per år

Byggledare : Johannes Skoglund (Teknoplan)

Beställare: SLL

Omfattning

Utbyte av kraftförsörjningsanläggningar ca 4st per år oftast totalentreprenader. Projektering, leverans av nytt kablage, nya ställverk och reservkraft. Nya servisledningar samt hyresgästanpassningar.

Exempel på stationer som levererats senast: Masmo, Universitet , Sätra , Skärholmen, Vårberg, Mariatorget, Axelsberg och Zinkensdamm.

2012-2016 Ramavtal med SLL (Storstockholms Lokaltrafik)

Anbudsumma ca 2 miljoner

Byggledare : Stefan Monfors

Beställare: SLL

Omfattning

Ombyggnationer av teknikrum (hyresgästanpassning) och renodling av teknikslag för SL´s anläggningar. Nätverk, fiberinstallationer, Kraft allmän EL och Larm samt byggarbeten.

2014 KDT Dramaten Upprustning av EL-installationer

Anbudsumma ca 8,5 miljoner

Byggledare : Martin Molander

Beställare: Statens fastighetsverk

Omfattning

Entreprenaden innehåller utbyte av ett 90-tal centraler samt utbyte av stigarledningar mellan ställverk och centraler. I vissa fall bibehålls centralerna medan ledningarna mellan ställverk och central byts. Installation av ny belysningsstyrning.

I känsliga miljöer ingår viss efterlagning. Ca 300 antika armaturer har restaurerats och jordas samt byggts om med ny energieffektiv teknik.