Tele

Vårt kunnande inom tele sträcker sig utöver de kommunikations- och övervakningssystem som normalt ingår i en järnvägsentreprenad.

Vi konstruerar och levererar bland annat stationsinformationssystem. Vi kan projektera och bygga system för trafikantinformation, säkerhet, telefoni och radiolänk.

För mer information