Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag, statliga verk, landsting, kommuner och myndigheter rådgivning, konstruktion, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom bana, el, signal, tele, kanalisation, mark och ledningsförläggning.

Företaget omsätter ca 200 MSEK per år och har mer än 120 erfarna medarbetare med hög kompetens inom el, signal, tele, kanalisation och mark för järnväg och infrastruktur. Medarbetarna har lång erfarenhet från komplexa projekt inom exempelvis Trafikverket, Stockholms tunnelbana, Roslagsbanan mfl.

Elektrosignal Infra startades i maj 2015 genom ett inkråmsförvärv från Goodtech och avdelningen för infrainstallationer i Stockholm.

Sedan 2021 ingår vi i Expin Group koncernen.