Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag, statliga verk, landsting, kommuner och myndigheter rådgivning, konstruktion, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom el, signal och tele.

Företaget omsätter ca 70 MSEK per år och har mer än 50 erfarna medarbetare med hög kompetens inom el, signal och tele för järnväg och infrastruktur. Medarbetarna har lång erfarenhet från komplexa projekt inom exempelvis Stockholms tunnelbana, Roslagsbanan mfl.

Elektrosignal Infra startades i maj 2015 genom ett inkråmsförvärv från Goodtech och avdelningen för infrainstallationer i Stockholm.