Elektrosignal Infra AB arbetar tillsammans med SL och Gülermak i projektet KG40, Tvärbanans utbyggnad till Helenelund. Vi ansvarar för EST (el, signal och tele) och utför projekteringsuppdrag i projektet.

Vi har en väldigt stor bredd inom företaget. Vi bygger t ex likriktarstationerna/teknikhusen i det här projektet. Husen byggs med prefabricerad betong med konstnärlig utformning, av konstnären Rebecka Bebben Andersson.

Teknikhus Solvalla

Just nu är vi i skedet att montera prefab-väggar. När husen är stomresta fortsätter vi med inre montage av el, tele och signalutrustning. Det är kul att se det växa fram i takt med att produktionen går framåt.

Frågor ang. projektet.
ESI VD Fredrik Häggström
fredrik.häggström@esinfra.se

ESI Projektchef Nicklas Hellkvist
nicklas.hellkvist@esinfra.se

 SL:s projektkommunikatörer:
Karolina Wichman
E-post: karolina.wichman@regionstockholm.se
Telefon: 070-786 32 89
Anna Larsén Friis
E-post: anna.larsen-friis@regionstockholm.se
Telefon: 070-786 39 24