Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001

Elektrosignal Infra är nu certifierade enligt ISO-standard inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001.

Ledningssystemet omfattar rådgivning, utbildning, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom el, kontaktledning, signal och tele. För våra kunder, leverantörer och samarbetspartners är certifieringen ett kvitto på att vi jobbar för att ständigt bli bättre inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Om Elektrosignal Infra

Elektrosignal Infra är ett företag som har spetskompetens inom El, Signal och Tele för tunnelbana, järnväg och infrastruktur vi utför konstruktion, projektering, rådgivning, projektledning, ibruktagningsbesiktning, installation, drift och underhåll.

Företaget har 50 medarbetare med lång erfarenhet från komplexa projekt inom Trafikverket och SLL exempelvis Stockholms centralstation samt tunnelbanan och Roslagsbanan mfl.

Elektrosignal Infra omsatte ca 55 MSEK under 2018 och ser en stark marknad de närmsta åren.