SLL ger Elektrosignal förnyat förtroende gällande underhållskontrakt för tunnelbanans Röda Linjes signalsystem. Uppskattat ordervärde uppgår till 23 Miljoner kronor.

– Våra medarbetare har i många år arbetat med underhåll av signalsystemet på Röda Linjen, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. För att möjliggöra tät trafik med god säkerhet används i Stockholms tunnelbana signalsäkerhetssystem och det avgörande att systemet fungerar felfritt.

Röda linjen har totalt 36 stationer. Banan är totalt 41 238 meter lång och invigdes 5 april 1964 (mellan T-Centralen och Fruängen/Örnsberg). Den har fyra grenar, mot Fruängen och Norsborg i sydväst samt mot Ropsten och Mörby centrum i nordost.