Elektrosignal Infra investerar i verkstaden med testutrustning och erbjuder nu fullservice för signalutrustning med impedanslådor och övervakningsutrustning. I lokalerna i Farsta finns 1500 m2 anpassade utrymmen för teknikprojekt.

– I verkstaden gör vi allt från att renovera spårimpedanslådor till att kunna bygga hela teknikhus med automation för el och spårvägstrafik. Den rymliga verkstaden ger oss bättre möjligheter att få bättre kontroll och ett större flöde, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra.

Impedanslådor finns i varierande omfattning på alla likströmselektrifierade banor med spårledningar, exempelvis Stockholms tunnelbana. Impedanslådorna leder banströmmen förbi en dubbel isolerskarv. Många impedanslådor som är i drift tillverkades för mer än 50 år sedan och är i behov av revision och service. Felaktiga impedanslådor kan ge stora driftstörningar i tunnelbanetrafiken.