NVBS har ingått bindande avtal om förvärv av Elektrosignal Invest Sthlm AB, verksamt inom kritisk infrastruktur, tillsammans med dotterbolagen Elektrosignal Infra Sthlm AB, Infra Produkter Sthlm AB och Infra El Sthlm AB (tillsammans ”Elektrosignal”)

https://segulah.se/nvbs-forvarvar-elektrosignal/

För ytterligare information, vänligen besök www.nvbs.se eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB
+46 70 229 11 85, planting@segulah.se

David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail
+46 76 316 61 36, david.skalin@nvbs.se

Fredrik Häggström, VD, Elektrosignal
+46 76 776 31 44, fredrik.haggstrom@esinfra.se