Elektrosignal Infra lanserar i samarbete med Cactus en ny mätmetod och ett avancerat analysverktyg för att detektera spårledningsfel i drift. Spårledningsfel är ett återkommande problem i lokalbanesystem som förorsakar stora störningar i trafiken årligen.

– Tack vare många års erfarenhet och gedigen kompetens hos konstruktörer på Elektrosignal Infra och Cactus har detta unika system arbetats fram, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. Vi ser stor nytta för marknaden att öka tillgängligheten kostnadseffektivt. Vi anser att vi kan tillhandahålla rätt kompetens och rätt tekniker för att förstå anläggningen och för att kunna digitalisera den för bättre kontroll.

Strömmätningarna sker med hög frekvens och trendanalysen omfattar storheter som ström och frekvens. Med relativt små investeringar i förebyggande underhåll erhålls en anläggning som lever längre ur ett hållbarhetsperspektiv och som tack vare insikter i anläggningens skick underhålls smartare och mer planerat.