Thomas Oliveby började den 7 januari som Mark och Kanalisationskonsult på Elektrosignal Infra och ansvarar för att bygga upp vår mark och kanalisationsgrupp.

– Det är otroligt spännande att vi nu breddar vårt erbjudande och även kan erbjuda våra kunder mark- och kanalisationsprojektering, arbetsledning, byggplatsuppföljning etc. Vi har under åren sett synergier, bristande handlingar som orsakar merkostnader för våra kunder. Vi kan nu äntligen erbjuda en hög kompetensen inom mark, kanalisation till våra kunder.

Thomas Oliveby har mer än 10 års erfarenhet av kanalisation- och markprojektering och var tidigare anställd på WSP där han senast jobbade som teknikansvarig för järnvägsmark i projekt Olskroken samt mark och kanalisationsprojektering för Roslagsbanans utbyggnad. Thomas har under sin karriär utfört flera uppdrag och projekt till Trafikverket och Trafikförvaltningen (SLL).

Vi hälsar Thomas välkommen till gruppen!

Om Elektrosignal Infra

Elektrosignal Infra AB är ett företag som har spetskompetens inom MK, El, Signal och Tele för tunnelbana, järnväg och infrastruktur vi utför konstruktion, projektering, rådgivning, projektledning, ibruktagningsbesiktning, installation, drift och underhåll.

Företaget har över 50 medarbetare med lång erfarenhet från komplexa projekt inom Trafikverket, SLL och TF exempelvis Stockholms centralstation samt tunnelbanan och Roslagsbanan mfl.

Elektrosignal Infra AB omsatte över 90 MSEK under 2020 och är experter på att hjälpa våra kunder att lyckas med sina infrastrukturinvesteringar.