Elektrosignal Infra har blivit tilldelat ett treårigt ramavtal för eltjänster upp till 1 kV av Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting.

I upphandlingen; TFF TN 2017-0310; sker avrop genom tillämpning av fast rangordning där Elektrosignal Infra är nummer ett på avrop för el-kraft 1 kV upp till 300.000 SEK.

– Jag är stolt över att våra kompetenta medarbetare får Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landstings förtroende gällande eltjänster, säger Urban Aspelin, VD.

Ramavtalet, som är treårigt med möjlighet till förlängning till sju år, omfattar alla eltjänster upp till 1 kV, till exempel elinstallationsarbeten och kraftförsörjningsanläggningar.

– Det handlar till stor del även om att våra tjänster inom kraftmontage, allmänna kraft- och belysningsinstallationer, fortsätter Aspelin. Våra specialistkompetenser inom EST-Uppdrag (el-signal-tele-installationer) inom järnvägssektorn är efterfrågade och växer i Stockholmsregionen, avslutar Aspelin.