Söderströmsbron som binder samman Gamla stan och Slussen behöver rustas upp och då stängs tunnelbanans röda linje av. Arbetet handlar i första hand om att byta ut brobalkarna som rälsen ligger på. I samband med avstängningen gör Elektrosignal Infra ibruktagandebesiktning av signalsäkerhetsanläggningen.

-Så fort en förändring av signalsäkerhetsanläggning sker måste den godkännas för trafikering, berättar Daniel Svensson Besiktningsansvarig Elektrosignal Infra. Tack vare att våra medarbetare har god lokalkännedom, lång erfarenhet och systeminsikt är vi flitigt anlitade för dessa besiktningar.

Även i höst kommer trafiken att stängas av under det fortsatta broarbetet, men enligt SL kommer avstängningen troligtvis att ske i samband med höstlovet för att trafikanterna ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

-I uppdraget som besiktningsmän ingår även felsökning och avhjälpande arbete, vilket i vissa fall kan innebära dygnet-runt-arbete. Våra medarbetare är flexibla och kompetenta och sätter en ära i att lösa eventuella problem snabbt, för att tågtrafiken skall kunna återtas så snart som möjligt.