Besiktningsman inom signalsäkerhet till Elektrosignal.

Thomas Klang började den 25 januari 2016 som Team Leader Rail Signalling på Elektrosignal Infra AB. Klang har stor erfarenhet av masstransitsystem och mångårig erfarenhet av Union Switch & Signal och Siemens signalsäkerhetssystem i Stockholm.
Som specialområde har Klang projektering, konstruktion, olika typer av besiktningar, utbildningar, ibruktagning och validering av tunnelbanesystem, depåanläggningar, spårväg och lokalbana.
– Jag kommer närmast från Ramböll, där jag byggde upp en signalteknisk grupp om tio personer, berättar Thomas Klang. Min intention med arbetet på Elektrosignal Infra är att bidra med min erfarenhet och skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet.
Klang har även arbetet med TMS, utbildning, specifikationer, tekniska utredningar, FAT och SAT tester av signalsäkerhetsanläggningar samt infosystem för trafikanter (IDTS/TIS).
För närvarande har Klang uppdrag i Söderströmsbroprojektet, nya tunnelbaneprojektet i Barkarby, samt fungerar som tredjepartsgranskare åt Ansaldo i röda Linjen-projektet.