Elektrosignal genomför kabelomläggningar.

I januari 2016 tecknades kontrakt mellan Trafikverket och Elektrosignal Infra AB angående de första arbetena i projekt Getingmidjan som är Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka.
Entreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar kabelomläggningar på järnvägsbroarna mellan Stockholms Central och Söder Mälarstrand samt flytt av teknikskåp och kiosk. Omläggningarna är förberedelser inför produktionsstart av upprustningen av Getingmidjan 2018.

 

Foto: TT