Tack vare tidigare gott samarbete installerar nu Elektrosignal Infra passagesystem för dörrmiljöer i samverkan med Tidomat.

Entreprenaden omfattar tusen dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd vid gröna och blå tunnelbanelinjen. Det är ett års produktion med en bemanningsplan på drygt tio elektriker.

– Vi har nu goda förhoppningar för kommande upphandlingar till sommaren för ytterligare ca tretusen dörrar, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra.

Med installationerna av de nya passagesystemen bidrar Elektrosignal Infra till säkrare dörrar och därmed en säkrare omgivning för både personal och resenärer i tunnelbanan.