Elektrosignal har av Eltel fått i uppdrag att installera växelvärme på Roslagsbanan. En ny typ av växelvärme har införts som standard.

-Vi är stolta över att vi hittills har levererat totalt 600 växelvärmare till SL, säger Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. Utvecklingen av växelvärme pågår ständigt och vi tycker att detta är ett intressant område varför vi bidrar till lanseringen av en ny produkt inom kort.

Vintertid kan snö och is orsaka driftstörningar i spårväxlar. Ett sätt att minska dessa störningar i spårväxlarna, och därmed öka kapacitetsutnyttjande av hela spåranläggningen, kan vara att montera in växelvärme.